• Taps Skole
 • Ødisvej 20, 6070 Christiansfeld
 • 79 79 77 70
 • [email protected]
 • 5798005289029
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Skoleporten Taps Skole

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen
 • ikon
  Lene Gundelach-Taabbel den 12-01-2017
  Vinterferie 2017

  Da der kun er tilmeldt 2 elever i uge 7, vil der kun blive sat et fåtal af pædagoger på i den uge.

  Senere tilmelding vil derfor ikke være mulig.

  Mange hilsner

  Laila Madsen
  Pædagogfaglig leder
 • ikon
  Lene Gundelach-Taabbel den 04-01-2017
  Pasning i vinterferien

  Snart nærmer vinterferien sig og derfor har jeg brug for at vide, om I har et pasningsbehov i SFO'en.

  13.-17.2.2017

  Åbningstiderne i SFO'en i ferien er:

  06.30-16.00 mandag-torsdag
  06.30-15.30 fredag

  Af hensyn til samkørsel bliver de elever, der skal med taxa til og fra SFO i ferien, hentet hjemme, så de møder kl. 7.50 og de bliver hentet i SFO’en igen kl. 14.30 og kørt hjem. I får nærmere besked i forhold til morgenafhentningstidspunkt for jeres barn i løbet af uge 6.
   
  Det er VIGTIGT - for at jeg med rettidig omhu kan varsle pædagogerne omkring arbejdstider - at jeg senest onsdag den 11. januar 2017 får en tilmelding, hvis I har brug for pasning.

  Tilmelding med angivelse af tidspunkter bedes foretaget til vores sekretær, Lene Gundelach på følgende mail: [email protected]

  Har I ikke et behov, behøver I ikke foretage jer yderligere, og dette betragtes som afbud.
   
  I forbindelse med juleferien oplevede vi desværre, at der kom 5 børn, som ikke var tilmeldt de pågældende dage.
  Alle må naturligvis tilmeldes, men kommer der flere elever, der ikke er tilmeldt, har dette konsekvenser i forhold til planlægning og i forhold til tilsyn og individuelle hensyn.
   
  Vi skal derfor henstille til, at I er meget præcise i forhold til hvilke dage og hvilket tidspunkt, jeres barn kommer i SFO i ferien.
   
  Elever, som ikke er tilknyttet SFO, kan naturligvis også komme i SFO i ferierne, hvis der er behov for dette.
   
  Med venlig hilsen

  Laila Madsen                                   
  Pædagogfaglig leder
 • Mette Dybdal Møller den 21-11-2016

  Ådalsskolen tjekkes for radon

  Ved indgangen til 2017 vil Kolding Kommune tjekke indholdet af radon i samtlige skoler og daginstitutioner, herunder Ådalsskolen. Undersøgelsen sker for at sikre et godt og sundt indeklima.
  Radon er en naturligt forekommende luftart, som siver ind i boliger fra undergrunden, typisk via revner og sprækker i fundamentet. Radon udgør ikke nogen akut sundhedsfare, men hvis man udsættes for høje koncentrationer over en længere årrække, øges risikoen for lungekræft senere i livet, specielt for rygere.
  Undersøgelsen foregår ved, at vi får en række små målere, som skal placeres forskellige steder på skolen/daginstitutionen. I en periode på to-tre måneder vil målerne registrere koncentrationen af radon. Herefter pilles de ned og sendes til analyse.
  Resultaterne af undersøgelsen får vi i andet kvartal af 2017. Hvis der konstateres for høje værdier af radon, bliver ejendommen grundigt undersøgt, bl.a. for at se, om der er små revner og sprækker i fundamentet, som luftarten kan trække op gennem. I de fleste tilfælde kan tætning af revner og sprækker mindske indsivningen. Justering af ventilationen og øget udluftning har også en god effekt.
  Om radon
  Radon optages gennem indånding. Man kan hverken føle, lugte, smage, høre eller se radon, og gassen fremkalder ikke bivirkninger som f.eks. hovedpine eller ondt i maven, som man føle med det samme.
  Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet. Langt størstedelen af de udsatte huse er enfamiliehuse, rækkehuse eller kædehuse.
  Geografien har betydning for, hvor meget radon der siver op fra undergrunden. Kolding Kommune ligger i den midterste og næsthøjeste risikoklasse.
  Hvis du ønsker at få tjekket dit hjem for radon, kører Realdania en oplysningskampagne i samarbejde med Bolius som led i foreningens arbejde for et bedre indeklima. På www.radonfrithjem.dk kan du tjekke risikoen på din adresse. Her kan du også se prisen på en radonmåling og bestille en analyse. Læs mere om radon i Sundhedsstyrelsens tema om radon.