Skoleporten Taps Skole

 • 22-03-2018
  08:40-10:00
  møde ·
  1
 • ikon
  Lene Gundelach-Taabbel den 05-02-2018
  Information fra Kolding Kommune
   
  Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne i folkeskolen.
  Der skal vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne ved folkeskolerne i Kolding for de næste fire år. På skoler, der afholder forskudte valg, afholdes valget efter reglerne herom.
   
  Valglister
  Liste over de personer, der er valgberettigede ved valg af skolebestyrelser på kommunens skoler, forefindes på skolerne fra 5. februar 2018 og under hele valgproceduren.
  Det skal præciseres, at valgmødet kun er åbent for valgberettigede personer, hvorfor forældre m.fl. i egen interesse bør sikre sig, at de er optaget på valglisten.
  Eventueller anmodninger om optagelse på valglisten eller om ændring heri fremsættes over for skolens leder fra 5. februar 2018 og frem til den 19. marts 2018. Henvendelse kan ske i skolens åbningstid.
   
  Valgmøder
  Den 4. april 2018 afholdes valgmøder på kommunens skoler, se nærmere tidspunkt på den enkelte skole, hvor der gives en orientering om de regler, der gælder for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne.
   
  Kun valgberettigede kan deltage i disse møder.
   
  Opstilling til skolebestyrelsesvalget
  Ønsker man at opstille som kandidat til skolebestyrelsesvalget, henvender man sig til skolens ledelse og meddeler dette. Det kan ske før, under eller efter valgmødet. Fristen for at opstille til skolebestyrelsesvalget udløbder den 13. april 2018 kl. 12.00.
   
  Den enkelte skolebestyrelse skal tilkendegive, hvorvidt de ønsker at repræsentanter fra erhvervslivet opstiller til skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen skal ydermere afgøre antallet af forældrevalgte repræsentanter, dog skal der være flertal af forældrerepræsentanter, minimum 5, i skolebestyrelsen.
   
  Såfremt De opstillede kandidater kan nå til enighed om en opstillingsrækkefølge betragtes valget som afsluttet ved FREDSVALG.
   
  Såfremt ikke alle kandidaterne er enige i opstillingsrækkefølgen er valget ikke afsluttet, og der afholdes i stedet brevafstemning, som afsluttes den 9. maj kl. 12.00.
   
  De mere detaljerede regler om skolebestyrelsesvalg vil fremgå af den orientering, valgbestyrelserne udsender til hjemmene gennem skolerne, samt ved opslag på den enkelte skoles hjemmeside. Der kan desuden henvises til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 2017 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.
   
                                                                                                                    Med venligt hilsen
                                                                                                                    Kolding Byråd